De Beroepscode Verzorgende IG

In het verleden was er een beroepscode verzorgende ig die los stond van de beroepscodes van andere verpleegkundigen en verzorgenden. Elk soort beroep in de verzorging had zijn eigen beroepscode. Omdat er veel overlap bestaat tussen de beroepen in de verzorging is daar verandering in gekomen. In januari 2015 is de beroepscode verzorgende ig gebundeld met de beroepscode veprleegkundigen en de andere beroepscodes tot één centrale beroepscode. Het resultaat hiervan is een vernieuwde en moderne beroepscode. In deze beroepscode staan onder andere afspraken over het gebruik van social media, mobiele telefoons en elektronische patientendossiers.

Een verzorgende ig krijgt regelmatig te maken met dilemma’s en lastige situaties. Zo kan het zijn dat een patient iets verwacht wat tegen het gevoel van de verzorgende ig in gaat. Het kan ook gebeuren dat de verzorgende ig voor een ethisch dilemma komt te staan. In deze gevallen wordt er een groot beroep gedaan op de professionaliteit van de verzorgende ig. In dit geval kan men terugvallen op de richtlijnen en afspraken uit de beroepscode verzorgende ig.

Ethische dilemma’s van een verzorgende ig

Een goed voorbeeld van een ethisch dilemma die een verzorgende ig kan tegenkomen is de rol van familieleden in het zorgproces. Een verzorgende ig heeft net als andere zorgverleners een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat de verzorgende zonder toestemming geen informatie over patienten kan delen met buitenstaanders. Vaak is het zo dat de familie van een patient nauw betrokken wil zijn bij de behandeling. In dit geval wil de familie alles weten over de aandoening van de patient, het behandelplan en de behandelmethoden. Zonder toestemming van de patient is dit echter verboden. De verzorgende ig mag deze informatie niet zomaar met de familie delen, hoe vanzelfsprekend het ook lijkt.

In de beroepscode verzorgende ig staan richtlijnen hoe men om kan gaan met zulke ethische dilemma’s. Hierin staat onder andere omeschreven dat de verzorgende ig het dilemma moet formuleren, analyseren en er een gepaste oplossing voor moet zoeken. De beroepscode verzorgende ig biedt houvast voor professionele zorgverleners.