De CAO verzorgende IG

De CAO verzorgende ig is ondergebracht onder de officiele naam CAO verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg. De CAO verzorgende ig is medio 2016 opnieuw vastgesteld en loopt tot 31 maart 2018. Sinds de vernieuwing van deze CAO zijn er al een aantal aanpassingen doorgevoerd en/of gepland. Dit zijn de volgende aanpassingen:

Oktober 2016: 0,65 procent salarisverhoging
December 2016: 1,2 procent eenmalige uitkering
December 2016: 5,7 procent eindejaarsuitkering (opbouw januari t/m december 2016)
Januari 2017: verhoging opbouw eindejaarsuitkering naar 7 procent
Februari 2017: 1,2 procent eenmalige uitkering
Juli 2017: 1 procent salarisverhoging
November 2017: eindejaarsuitkering (opbouw januari t/m november 2017)
December 2017: verhoging opbouw eindejaarsuitkering naar 7,4 procent
November 2018: eindejaarsuitkering (opbouw december 2017 t/m november 2018)
December 2019: verhoging opbouw eindejaarsuitkering naar 8,33 procent

Bepalingen in de CAO verzorgende ig

In de CAO verzorgende ig staan een aantal bepalingen opgenomen. Zo staat er wat vermeld over de arbeidsrelatie. Daarnaast staat er het een en ander opgenomen over de arbeidsovereenkomst, de beloning, arbeidsduur, werktijden, de balans tussen werk en privé, arbeidsongeschiktheid, vergoedingen en functiewaardering.

In de CAO verzorgende ig staat onder andere opgenomen dat het salaris wordt bepaald aan de hand van functiegroepen. Een verzorgende ig wordt op basis van ervaring en specialisatie minimaal gewaardeerd in functiegroep 5 en maximaal in functiegroep 80. Een doorsnede verpleegkundige in functiegroep 5 krijgt het wettelijk minimumloon. Dit salaris kan echter al snel oplopen. Zo verdient een verpleegkundige in functiegroep 35 met aanloopperiodiek 10 al snel 2406 euro per maand.

Naast het salaris staan in de CAO een aantal praktische dingen opgenomen over werktijden en de arbeidsrelatie. Zo staat er opgenomen dat je boven je 55e een bezwaar mag maken tegen het draaien van een nacht-, bereikbaarheids-, of consignatiedienst tussen 23:00 en 07:00. Ook staat er opgenomen dat je nachtdienst maximaal 9 uur max duren, tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn.

Wil jij meer weten over de CAO verzorgende ig? Lees dan hier de volledige CV door: